fbpx Izaera, Egitura eta Antolamendua | Caritas Gipuzkoa Skip to main content

Gotzaina Donostiako Elizbarrutia

Fundazioak

Izan Fundazioa
Hurkoa Fundazioa
Hurkoa-Zainduz F.
Sarea Fundazioa
Gizaide Fundazioa

Batzarra

Kontseilua

Zuzendaritza taldea

Ordezkari-kontsiliarioa
Zuzendaria
Idazkari orokorra
Admin. eta idazkari teknikoa

Parrokiak

Arziprestaladeak

Zentroak eta programak

ATERPE, HOTZALDI, BIDELAGUN, BULTZADA, ADORE, MIRIAM, ZUBIA, TRINTXER-EMEKI, SORABILLA, VILLA BETANIA, LAMORUS, PROGRAMAS ZONALES

Departamenduak

Ekintza lurraldean bertan, etxerik gabeko pertsonak, familia, emakumea eta haurrak, etxebizitza eta harrera etxeak, ekonomia solidarioa, Komunikazioa, prestakuntza eta boluntariotza, kudeaketa, administrazioa eta ahokularitza juridikoa

Presidentea
Fernando Prado Ayuso

Zuzendaritza taldea
Ordezkari-kontsiliarioa: Xabier Andonegi
Zuzendaria: José Ramón Aramendi
Idazkari orokorra: José Emilio Lafuente
Administratzailea eta idazkari teknikoa: Kontxi Elexpe

Departamentu buruak
Lurralde ekintza: Jon Telletxea
Etxerik gabeko pertsonak: Sergio Corchón Arretxe
Etxebizitza eta harrera-etxeak: Rosa Hernandez
Ekonomia solidarioa: Xabier Jorrin
Komunikazioa, gertakariak, prestakuntza eta Boluntariotza: Mabel Cenizo
Kudeaketa, administrazioa eta aholkularitza juridikoa: Kontxi Elexpe
Idazkari orokorra: José Emilio La fuente