fbpx KORPUS KANPAINA 2024 | Caritas Gipuzkoa Skip to main content

Caritasen bihotzean komunitaterako eta elkartasunerako etengabeko gonbidapena dago. Mahaiaren eta ogiaren inguruan bildutako lehen komunitate kristauetatik (Apostoluen eginak 2:42), gaur egungo gure komunitateetara, kristautasunaren funtsa beti izan da komunitatean eraikitzea eta bizitzea.

Testuinguru honetan, CORPUSeko gure kanpainak "Keinu txikiek ere komunitatea egiten dute" gure komunitate kristauak indartzen eta aberasten lagun dezaketen eguneroko keinu horiek guztiak nabarmendu eta ospatzea du helburu, txikiak izanda ere, eta horien bidez, gizarte justuago bat eraiki.

Samariar Onaren parabola (Lucas 10:25-37)

Caritasen ikasturte honetako lau kanpainek samariar proposamen baterantz bideratu gaituzte mundu justuago bat eraikitzeko. Zentzu honetan, Samariar Onaren parabola erruki-keinu txiki batek eragin handia izan dezakeela erakusten duen adibide garbia da. Samariarrak ez zuen aparteko ezer egin, keinu xumea izan zen, eta, kultura eta erlijio ezberdintasunak gorabehera, norbaiti laguntzeko prest agertu zenean, maitasun- eta elkartasun-zubi bat sortu zuen, ordutik hona bideratzen gaituena.

Gainera, garrantzitsua da arreta jartzea nola Samariar Onak ostalaria inplikatu zuen zauritutako gizonaren zaintzaren ardura eman zionean, eta horrela, bere keinu txikiarekin batera, komunitate sendoago eta solidarioago bat eraikitzen lagunduko zuen beste bat gehitu ahal izan zuen.

Keinu txiki horiek, beraz, gure eguneroko bizitzan, garai eta gizarte batean izan dezaketen boterea ez gutxiestera bultzatzen gaituzte; izan ere, gizarte honetan maizago baloratzen da handia eta ikusgarria dena.

Keinu txikien bidez komunitatea eginez

Francisco aita santuak, Fratelli Tutti entziklikan, gogorarazten digu "inork ezin duela bizitzeko adorerik sentitu, maitatzeko aurpegi zehatzik gabe" (FT, 87).

Egunero egiten ditugun keinu txikiak maitasun-ekintza zehatz horiek dira, bizikidetzan eta elkartasunean oinarritutako komunitatea eraikitzeko aukera ematen digutenak. Gainera, aldaketarako eragile izatera deitzen gaitu, eta gogorarazten digu "egunero aukera berri bat eskaintzen zaigula, etapa berri bat. Ez dugula dena gobernatzen gaituztenengandik espero behar, umekeria litzateke. Goza dezagun gure erantzukizunaz, prozesu eta eraldaketa berriak hasteko eta sortzeko gai baitira "(Fratelli Tutti, 77). Onberatasun ekintza bakoitzak, elkarri laguntzeko keinu bakoitzak, gure gizartea oinarritik eraldatzen laguntzen du, elkartasunaren eta anaitasunaren kultura sustatuz.

Caritasen elkarrekin lan egitera deituak gaude bidegabekeriak desagerrarazteko: "Pobreziaren egiturazko arazoak konpontzeko beharrak ezin du itxaron" (Fratelli Tutti, 165).

Aplikazio praktikoa

1

Agurtu eta harrera egin

Agur soil batek edo irribarre batek norbait ongi etorria eta baloratua sentitzea eragin dezake. Erraza da. Egin dezagun.

2

Eguneroko laguntza

Eguneroko zereginetan laguntza eskaini dezagun. Bizilagun onak izan gaitezen. Keinu horiek lotura komunitarioak indartzen dituzte.

3

Entzutea

Eman diezaiogun denbora maitasuna eta arreta behar duenari bere sufrimendua edo bakardadea arintzeko.

4

Beste pertsona batzuen konpromisoa bilatzea eta inplikatzea

Samariar Onak ostalaria zauritutako gizonaren zaintzan inplikatu zuen bezala, beste pertsona batzuk konpromisora gonbidatu ditzakegu. Horrek, karga banatzeaz gain, lotura komunitarioak indartzen ditu eta elkarri laguntzeko sare bat sortzen du. Besteei laguntzeko konpromiso partekatua funtsezkoa da komunitate sendo eta solidario bat eraikitzeko.

Mateo 25:40an esaten digu: "Benetan diotsuet, nire anaia txikienetako bati egin zeniotenean, niri egin zenidatela".